Life Cycle Assessment (LCA) – Een volledig beginners overzicht

Wat is een LCA? Wie heeft er baat bij? Hoe werkt het?
In deze gids krijg je een diepgaand, niet-technisch overzicht van wat een Life Cycle Assessment werkelijk is, de verschillende benaderingen ervan, hoe het in de praktijk werkt en wie er baat bij kan hebben.

Life Cycle Assessment
Levenscyclusanalyse LCA doelgroep
1. Wie heeft een LCA nodig?
Levenscyclus van producten
2. De levenscyclus van een product
4 fasen van een levenscyclusanalyse
3. De 4 fases van een LCA
4. Normen & juridische situatie
LCA-kritiek
5. Kritiek
Activiteit gebaseerd Footprinting
6. Activity-based Footprinting

Wat is de milieu impact die een object heeft op de wereld?

Dit is in een notendop de vraag die een Life Cycle Assessment probeert te beantwoorden.

Je hebt je dit zelf waarschijnlijk wel eens afgevraagd: bijvoorbeeld in de supermarkt:

Hoe milieuvriendelijk waren de producten die je net hebt gekocht? Moet ik de tomaten uit Nederland of uit Spanje pakken?

Het beantwoorden van deze vraag is niet gemakkelijk. Er zijn talloze factoren die ermee te maken hebben:

 • Op welke manier zijn de grondstoffen gebruikt: bodem, zaden, kunstmest?
 • Hoe zag het productie proces eruit: Verwarming, water, ventilatie?
 • En welk vervoer is er gebruikt: vrachtwagens, rails of vliegtuig?

Dit zal heel snel verwarrend worden, omdat we niet alle factoren kennen die we moeten overwegen voor onze Life Cycle Assessment.

Daarom maakt een LCA gebruik van een bepaald kader waarin de impact van bijvoorbeeld een product wordt gemeten.

En daar blijft het niet bij:

Het doel van een LCA is niet alleen om data te creëren, maar ook om besluitvorming te faciliteren. Daarom is het altijd ontworpen met een specifiek doel in het achterhoofd, bijvoorbeeld om een product duurzamer te maken.

In deze handleiding zullen we stap voor stap door het concept van een Life Cycle Assessment gaan.

We zullen een kijkje nemen naar de reden achter een LCA en waarom we dat in de eerste plaats moeten doen.

We zullen ook bespreken voor wie een LCA relevant is en wie ervan kan profiteren.

Definitie

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een analyse van de impact die een object heeft op de wereld eromheen.

CREËEr NU UW Life Cycle Assessment. start GRATIS!

Wilt u direct starten met uw Life Cycle Assessment? Met Mobius kunt u uw eerste Life Cycle Assessment in no time creëren . Begin direct en probeer het gratis uit!

New call-to-action
Levenscyclusanalyse LCA doelgroep

1. Wie heeft een LCA nodig? En waarom?

Voordat we het gaan hebben over hoe een LCA werkt, laten we kijken naar wie een LCA nodig heeft.

Duurzaamheid – relevant voor iedereen?

Als je nadenkt over wie er misschien interesse heeft om meer te weten te komen over de impact van je bedrijf, kun je waarschijnlijk iedereen noemen.

HR-managers kunnen bijvoorbeeld stellen dat potentiële kandidaten het interessant vinden om meer te weten te komen over de ecologische voetafdruk van hun toekomstige werkgever.

Maar een LCA is een zeer specifieke analyse. Het biedt de basis voor elke duurzaamheids- of MVO-strategie binnen een bedrijf, want je kan alleen beslissingen maken over dingen die je daadwerkelijk hebt gemeten.

De volgende 4 afdelingen binnen uw bedrijf kunnen onmiddellijk actie ondernemen op basis van een LCA. Vanuit onze ervaring zijn dit de gebruikers die we het vaakst zien.

Doelgroepen van een LCA

Product management / Research & Development (R&D)

Er zijn twee redenen waarom een levenscyclus beoordeling interessant kan zijn voor product management.

Reden 1: Het voldoen aan voorschriften en regelgeving.

Vaak moeten bedrijven voldoen aan bepaalde milieu regelgeving om simpelweg zaken te kunnen blijven doen.

In sommige landen zijn er gestandaardiseerde tenders voor openbare projecten (GWW). Deze tenders vereisen dat bedrijven de milieugegevens van hun producten bekendmaken – en dat je daarvoor een Life Cycle Assessment moet uitvoeren.

Een bedrijf dat asfalt voor een openbare wegenbouwproject levert, zou bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk van dat product moeten aanleveren om aan deze aanbesteding deel te nemen. Om te voldoen aan deze voorschriften, of voor het optimaliseren van bestaande producten, zodat ze voldoen in de toekomst, kan belangrijk zijn voor het product team binnen je bedrijf.

LCA voor product ontwikkeling

Reden 2: Nieuwe product ontwikkelingen

Nieuwe producten moeten vaak zo laag mogelijk zijn in de milieu uitstoot. Dit kan om vele redenen – bedrijfsbeleid, wetgeving, de vraag van de klant – maar vaak is duurzamer ondernemen ook simpelweg kosten efficiënt.

Eén voorbeeld voor een LCA kan zijn dat R&D afdeling twee verschillende materialen vergelijkt en kijkt hoe deze verschillende materialen invloed hebben op het milieueffect van het eindproduct.

Supply Chain Management / inkoop afdeling

LCA voor toeleveringsketen en inkoop

In veel industrieën is de supply chain goed voor meer dan 80 procent van de totale milieu-impact.

Dat betekent dat sourcing van verschillende leveranciers een enorme impact kan hebben op uw product footprint.

Voor supply chain managers is het kiezen van de juiste leverancier vaak een moeilijke keuze, waar veel meer factoren dan alleen de prijs een rol spelen. Een LCA kan iedereen die werkzaam is in Supply Chain Management of logistiek & inkoop, inzicht geven over de duurzaamheid van hun leveranciers.

Marketing & Sales

Meer dan 81% van de consumenten zijn van mening dat bedrijven het milieu moeten helpen verbeteren.

Voor marketing en sales betekent dit dat je moet begrijpen hoe duurzaam jouw producten zijn – en hoe je dit communiceert met klanten.

Een Life Cycle Assessment is de meest cruciale stap in dat proces. Op basis van de gegenereerde inzichten kan je zien waar je al een voorsprong hebt op jouw concurrenten – en waar jouw bedrijf kansen kan benutten om duurzamer te worden.

LCA voor marketing

Uitvoerend niveau & strategisch management

LCA for Executive Level

Chief Sustainability Officers zijn nog steeds een relatief nieuwe positie, maar meer en meer bedrijven begrijpen dat duurzaamheid geen onderwerp is dat kan worden opgelost met eenvoudige greenwashing.

Om strategische beslissingen te nemen hoe een bedrijf een positievere impact op het milieu kan hebben, is buy-in van het hoogste niveau belangrijk. Daarom moet elke LCA inzichten opleveren voor het management niveau.

Omdat een LCA producten vanuit een breder gezichtspunt bekijkt, creëert het meestal inzichten die een andere analyse zou kunnen missen.

Voor marketing en sales betekent dit dat je begrijpt hoe duurzaam jouw producten zijn – en hoe je dit aan jouw klanten meegeeft.

Een Life Cycle Assessment is de meest cruciale stap in dat proces. Op basis van de gegenereerde inzichten u zien waar u al een voorsprong op uw concurrenten hebt-en waar uw bedrijf kansen kan benutten om duurzamer te worden.

Recap: Voor wie is een LCA interessant voor?

Product management / Research & Development:
1. Voldoen aan de voorschriften en regelgeving 2. Nieuwe duurzame producten ontwikkelen

Supply Chain Management & inkoop
Het vinden van betere leveranciers

Marketing & Sales
Spring in op de vraag van de klant naar duurzaamheid

Uitvoerend niveau & strategisch management
Duurzaamheid integreren in het gehele bedrijf

Samenvatting

Sidenote: Duurzaamheid vaak klinkt dit als een abstract idee. In werkelijkheid, duurzamer betekend simpel weg dat er minder energie wordt gebruikt, meer materialen te recyclen of processen te stroomlijnen. Allemaal initiatieven die grote hoeveelheden geld kunnen besparen.

Voordat we in alle stappen duiken van het proces van een LCA kijken we eerst naar wat de levenscyclus van het product inhoud.

CREËER NU UW LIFE CYCLE ASSESSMENT. START GRATIS!

Wilt u direct starten met uw Life Cycle Assessment? Met Mobius kunt u uw eerste Life Cycle Assessment in no time creëren . Begin direct en probeer het gratis uit!

New call-to-action
Levenscyclus van producten

2. De levenscyclus van het product

Als we de levenscyclus van een product willen beoordelen, moeten we eerst bepalen waar die levenscyclus eigenlijk uit bestaat.

5 stappen van de levenscyclus van een product: van wieg tot graf

Hieronder zullen we ingaan op de verschillende concepten van de levenscyclus van producten, maar in het algemeen bestaat de productlevenscyclus uit vijf fasen:

 1. Extractie van grondstoffen
 2. Fabricage & verwerking
 3. Vervoer
 4. Gebruik & Retail
 5. Waste Disposal
Product levenscyclus stadia

Dit wordt ook wel Cradle to Grave genoemd, Cradle is het begin van het product met de sourcing van de grondstoffen, Grave betekent het einde van het product, het graf. Transport wordt genoemd als stap 3, maar kan in werkelijkheid plaatsvinden tussen alle stappen.

Er zijn echter ook andere grenzen van de levenscyclus van producten.

Cradle-to-Gate

Cradle-to-Gate beoordeelt alleen een product tot het moment dat het product de fabriekspoorten verlaat, dus voordat het naar de retailer en consument wordt vervoerd.

Dit betekent dat de gebruiks- en afval fase niet worden meegenomen. De Cradle-to-Gate analyse kan de complexiteit van een LCA aanzienlijk verminderen en zo sneller inzichten geven, met name over interne processen. Cradle-to-Gate beoordelingen worden vaak gebruikt voor Environmental Product Declarations (EPD).

Environmental Product Declaration (EPD)

EPDs zijn gestandaardiseerde certificeringen van een Life Cycle Assessment, meestal gebruikt om de impact gegevens van business to business te verifiëren.

Cradle-to-Cradle

Cradle-to-Cradle is een concept dat vaak wordt gebruikt in de Circulaire economie. Het is een variate op Cradle-to-Grave, waarbij de afval fase een recycling proces vervangt. Hierdoor wordt het herbruikbaar voor een ander product, in wezen “het sluiten van de cirkel”. Daarom wordt het ook wel aangeduid als Closed loop recycling.

Gate-to-Gate

Gate-to-Gate wordt soms gebruikt in levenscycli van producten met veel processen (waar waarde wordt toegevoegd).

Om de complexiteit van de beoordeling te verminderen, wordt slechts één proces met toegevoegde waarde in de productieketen beoordeeld. Deze analyses kunnen later met elkaar worden verbonden om tot een allesomvattend niveau Life Cycle Assessment te komen.

Product levenscyclus modellen-Cradle to Cradle

Er zijn twee andere concepten die worden gebruikt voor speciale doelen.

Well-To-Wheel

Well-to-Wheel wordt gebruikt voor de Life Cycle Assessment van transport en voertuigen. Omdat er veel stappen tussen – de “well-to-tank” en “tank-to-Wheel” zijn slechts twee van hen, is deze aanpak preciezer in het berekenen en het toewijzen van broeikasgassen en energieverbruik voor de verschillende stadia.

Economic Input-Output Life Cycle Assessment

De EIO-LCA aggregeert industrie data om zo impact data te genereren voor specifieke sectoren.

Deze industrie gemiddelden worden soms gebruikt wanneer er geen exacte gegevens beschikbaar zijn – ze geven geen exact beeld van de impact, maar helpen om de gaten in de analyse te vullen.

Een EIO-LCA is echter niet precies genoeg om op productniveau valide keuzes te maken.

Recap: De 5 stappen van een levenscyclus van een product (Cradle to Grave)

 1. Extractie van grondstoffen
 2. Productie & verwerking
 3. Transport
 4. Gebruik & Retail
 5. Afvalverwerking

Andere modellen zijn Cradle-to-Gate, Cradle-to-Cradle, Gate-to-Gate, Well-to-Wheel, en de economische input-output Life Cycle Assessment.

Nu we de verschillen tussen LCA-varianten hebben begrepen, kunnen we dieper ingaan op de daadwerkelijke fases van een LCA.

4 fasen van een levenscyclusanalyse

3. De 4 fases van een levenscyclusanalyse

De fases van een Life Cycle Assessment worden gedefinieerd in de ISO-normen 14040 en 14044.

Een levenscyclusanalyse bestaat uit 4 stappen:

 1. Definitie van Doel en reikwijdte
 2. Inventaris Analyse
 3. Impact Beoordeling
 4. Interpretatie
4 fasen van een LCA-alle fasen

Zoals je ziet in de afbeelding zijn verschillende stappen van elkaar afhankelijk.

Ook is het zo dat je een LCA al deels kan interpreteren wanneer hij nog niet volledig is afgerond.

Met name wanneer een Life Cycle Assessment complexer wordt en de resultaten voortdurend wordt geïnterpreteerd, helpt het de analyse te optimaliseren naarmate het proces verder gaat.

Fase 1: definitie van doel en reikwijdte

LCA-proces: fase 1-definitie van doel & Scope

In de eerste fase van onze Life Cycle Assessment definiëren we wat we precies willen analyseren en hoe diep we willen gaan met onze analyse.

Het definiëren van onze doelstelling en Scope dient drie zeer belangrijke functies:

1. Wat zullen we beoordelen?

Betreft het een product? Zo ja, welk deel van het product zullen we beoordelen (functionele eenheid)?

2. Welk systeem zullen we gebruiken voor het beoordelen ?

Dit definieert ons product levenscyclus, evenals de implicaties die we zullen analyseren. Ook moeten we beslissen welke Impact categorieën we willen meenemen in onze beoordeling.

Misschien willen we bijvoorbeeld een EPD voor een van onze producten. Als dat het doel is, moeten we onze beoordeling ontwikkelen rond de methoden die de overheidsinstellingen nodig hebben, bijvoorbeeld het ministerie van bouw.

3. Wat zullen we niet beoordelen?

De waardeketen kan heel diep gaan.

Nochtans, zou een bepaalde diepte niet voor onze analyse interessant kunnen zijn. We kunnen bijvoorbeeld beslissen, dat we niet de details van onze grondstoffen diepgaand analyseren. Ook de sociale implicaties van de eenheid die we beoordelen is misschien niet relevant.

Dit is een uiterst belangrijke stap, want een analyse kan -in theorie – nooit volledig afgewerkt worden. Moeten we bijvoorbeeld ook kijken naar de implicaties van het oogsten van een grondstof die het heeft op de de familie van de werknemer die het heeft geoogst?

Levenscyclusanalyse-doel en reikwijdte

Praktisch voorbeeld:

Om te laten zien hoe een LCA eruit kan zien in de praktijk, gebruiken we het voorbeeld van de KeyKeg -een daadwerkelijk product vervaardigd door een van onze klanten in Nederland, Lightweight Containers.

Hun KeyKeg is een eenmalig, wegwerp vat, gemaakt om dranken te vervoeren. Het is een complex product gemaakt van veel verschillende materialen.

Het doel en de reikwijdte van de analyse voor de KeyKeg zou kunnen worden samengevat als volgt uit:

 • Het doel is om de KeyKeg duurzamer te maken door de uitstoot tijdens de levenscyclus te verminderen. Een ander doel is het efficiënter te vervaardigen door processen te stroomlijnen.
 • We zullen kijken naar het KeyKeg product als een geheel, het analyseren van de milieu-impact van Cradle to Grave. We zullen kijken naar de CO2-uitstoot veroorzaakt door een KeyKeg.

In deze video modelleren we een simpele product LCA van een T-Shirt in Mobius, onze eigen Product Environmental Footprint Oplossing.

Samenvatting

Recap: 1. Stap van een LCA -Doel & Scope

Het definiëren van de doelstelling en de scope van een LCA betekent het definiëren van wat we willen analyseren, hoe we het willen analyseren en hoe ver we willen gaan met onze analyse.

Fase 2: Life Cycle Inventory

Life Cycle Assessment Phase 2 - Life Cycle Inventory (LCI)

De Life Cycle Inventory analyse (LCI) kijkt naar de milieu-inputs en outputs van een product of dienst. Het is in wezen de dataverzameling fase van onze LCA.

Vergelijk het als verschillende emmers:

In fase 1 hebben we de emmers gedefinieerd waarin we onze gegevens willen zetten, in fase 2 vullen we de emmers.

Het doel is het kwantificeren van de milieu-inputs en outputs – dit betekent dat we Alles meten dat in en uit het systeem stroomt wat we in fase 1 hebben gedefinieerd.

Wat kunnen deze in- en outputs zijn?

– Grondstoffen of middelen

– Verschillende soorten energie

– Water

– Emissies in de lucht, het land of het water per stof

Nu kan deze analyse zeer complex zijn – omdat productieprocessen en de supply chain zeer complexe onderwerpen kunnen zijn.

Daarom kan de Life Cycle Inventory fase van de Life Cycle Assessment niet alleen een grote hoeveelheid tijd in beslag nemen, het is vaak ook het meeste werk binnen een LCA.

Hoe worden de gegevens voor de Life Cycle Inventory verzameld?

Life Cycle Assessments worden vandaag de dag uitgevoerd door professionals die uitgebreid zijn opgeleid in de normen en standaarden die bepalen hoe een LCA eruit moet zien. We zullen later in deze handleiding dieper ingaan op deze normeringen. Met software oplossingen zoals ons Environmental Environmental Intelligence Platform kan iedereen echter een LCA uitvoeren.

Een groot deel van de gegevens voor de LCA is al beschikbaar -bijvoorbeeld in uw elektriciteits – of waterrekening. Maar dat zijn natuurlijk niet alle gegevens die we nodig hebben.

Dit is de reden waarom, in dit stadium, de gegevens wordt verzameld door middel van data collectie formats. Deze data formats verzamelen kwantitatieve gegevens op bedrijfsniveau, procesniveau en productniveau. Indien er kwalitatieve gegevens nodig zijn, kunnen vragenlijsten worden gebruikt. De gegevensbladen worden ingevuld door de stakeholders in het bedrijf die toegang hebben tot de gegevens.

Indien specifieke data niet beschikbaar is moet er soms gebruik worden gemaakt van industrie gemiddelden.

Een methode om de gemiddelden te berekenen is bijvoorbeeld een economische input-output levenscyclusanalyse die we eerder beschreven. In andere gevallen kan er gebruik worden gemaakt van geaggregeerde industrie gegevens verzameld door brancheorganisaties, financiële instituten, Ngo’s of marktonderzoek organisaties.

Modellering van de LCI: Inventory Flow modellen

Het verzamelen van de input en output gegevens binnen een lijst of tabel kan snel leiden tot verwarring.

Bovendien zou het ook kunnen leiden tot het verliezen van belangrijke context.

Daarom wordt de Life Cycle Inventory meestal geïllustreerd met een flow model.

Het flow model toont duidelijk het systeem en de eenheid die we analyseren, de inputs en outputs.

De gegevens binnen het model moeten worden verzameld voor alle activiteiten in het kader van onze levenscyclus beoordeling.

Praktisch voorbeeld:

In ons KeyKeg voorbeeld ziet het stroomschema van een actueel product er als volgt uit:

En we kijken ernaar in een gestructureerde boomdiagram, dit is hoe de levenscyclus inventaris van een T-shirt eruitziet.

LCI Tree view
Samenvatting

Recap: fase 2 van een LCA: Life Cycle Inventory

De LCI is de data verzamelings fase van een Life Cycle Assessment. Wij verzamelen de gegevens en modelleren het tot input-output flows.

Nu we de gegevens hebben verzameld, is het tijd om het toe te wijzen in de volgende fase – de levenscyclus impact analyse (LCIA).

Fase 3: Life Cycle Impact Assessment

LCA levenscyclus effectbeoordeling LCIA

Tot nu toe hebben we gedefinieerd wat we willen meten en verzamelen in fase 1. Vervolgens hebben we de gegevens verzameld en gestructureerd in fase 2.

In fase 3 evalueren we hoe belangrijk de effecten zijn. Dit is gebaseerd op basis van onze Life Cycle Inventory stromen uit fase 2.

Er zijn 3 belangrijke taken in deze stap.

Taak 1: Selectie van indicatoren en modellen

In fase 1 van onze LCA definieerden we onze Impact categorieën op basis van onze doelstellingen . Impact categorieën zijn de categorieën waarin je jouw impact wil meten. je wilt bijvoorbeeld de impact die jouw producten hebben op klimaat verandering. Je meet de impact categorie Klimaatverandering in CO2-equivalenten.

Laten we de impact categorieën iets preciezer definiëren.

Er is een overvloed van impact categorieën om uit te kiezen. Afhankelijk van het doel en de reikwijdte van de analyse, kunnen verschillende categorieën van toepassing zijn.

De volgende impact categorieën zijn de meest voorkomende.

Waarom zijn sommige impact categorieën gemeten in “equivalenten”?

Sommige impact categorieën worden gemeten in equivalenten, vaak aangeduid met een kleine letter e, bijvoorbeeld CO2-e voor CO2-equivalent.

Dit komt omdat verschillende emissies bijdragen aan dezelfde impact categorie.

Bijvoorbeeld, klimaatverandering of opwarming van de aarde potentieel (GWP) wordt gemeten in CO2-equivalenten. Dit betekent niet dat alleen CO2 bijdraagt aan de opwarming van de aarde, methaan en lachgas hebben bijvoorbeeld ook een grote rol.

Maar om alle gassen in één indicator te kunnen consolideren, worden alle andere gassen omgezet in CO2-equivalenten.

Voorbeeld

1kg CO2 = 1kg CO2-equivalent

1kg methaan (CH4) = 25 kg CO2-equivalent

1kg lachgas (N2O) = 298kg CO2-equivalent

Door het toekennen van een equivalent, kunnen we verschillende emissies vergelijken – net als wanneer je verschillende valuta’s wil vergelijken met elkaar.

Echter, de berekening van de equivalenten gebeurt niet tot stap 3 in onze impact analyse. Ten eerste moeten we kiezen uit de impact categorieën die relevant zijn voor onze algehele analyse.

Veel voorkomende impact categorieën
 • Menselijke toxiciteit
 • Opwarming van de aarde (GWP)
 • Ecotoxiciteit
 • Verzuring
 • Eutrofiëring

Taak 2: Classificatie

In deze stap van onze levenscyclus effectbeoordeling, sorteren we onze Life Cycle Inventory en wijzen we deze toe aan onze gedefinieerde impact categorieën.

Taak 3: Impact meting

In de laatste stap van onze impact analyse berekenen we eindelijk al onze equivalenten. We vatten ze samen in de totale impact categoriën.

Categorie totalen kunnen er als volgt uitzien:

 • Milieukosten indicator (MKI) in EURO (of andere valuta’s)
 • Opwarming van de aarde (CO2-equivalent in kg)
 • Uitputtings potentieel van de stratosferische ozonlaag (CFC-11-equivalent in kg)
 • Verzurings potentieel van land en water (SO2-equivalent in kg)
 • Eutrofiëring potentieel (PO4-3-equivalent in kg)
 • Vorming potentieel van troposferische ozon fotochemische oxidanten (etheen-equivalent in kg)
 • Abiotische uitputtings potentieel voor niet-fossiele grondstoffen (SB-equivalent in kg)
 • Potentieel voor menselijke toxiciteit (1, 4-DB-equivalent in kg)
 • Zoet water aquatische ecotoxicologisch potentieel (1, 4-DB-equivalent in kg)
 • Marine aquatic ecotoxicity potential (1,4-DB-equivalent in kg)
 • Terrestrial ecotoxicity potential (1,4-DB-equivalent in kg)

Life Cycle Assessment Example:

Nu we weten wat we willen meten, hoe ziet de impact van een T-shirt eruit? Laten we nog een keer kijken naar ons voorbeeld in Mobius. In dit voorbeeld hebben we besloten de voetafdruk van ons T-shirt uit te drukken in Co2-equivalent, wat ook wel “Global Warming Potential genoemd wordt, in het kort GWP. U kunt zien dat een groot deel van de impact van het T-shirt voortkomt uit elektriciteit.

Maar hoeveel komt er nou daadwerkelijk uit elektriciteit? Mobius geeft ons de mogelijkheid om te te kiezen voor een andere weergave van onze resultaten. In de platte weergave zijn onze resultaten netjes opgesomd.

Dus nu kunnen we zien dat bijna 50% van de Co2-voetafdruk van een T-Shirt daadwerkelijk komt van de elektriciteit die we gebruiken om het te produceren. Maar iets van 18% komt van de katoenvezels.

Laten we nu onze resultaten interpreteren.

Phase 4: Interpretatie van onze levenscyclusanalyse

LCA-interpretatie

Zoals eerder vermeld, kunnen we onze resultaten altijd tussentijds interpreteren.

Dit betekent dat de interpretatie niet noodzakelijkerwijs aan het einde hoeft te gebeuren.

Maar met alle gegevens op een rijtje, kunnen we de meest betrouwbare conclusies en aanbevelingen te maken.

Dit moet nog steeds voorzichtig gebeuren – alleen omdat drie lager is dan vier, betekent niet dat het automatisch het betere alternatief is. Onze resultaten moeten in de context worden gezet om het totaalplaatje te analyseren.

Wat we willen interpreteren is ook gedefinieerd in de ISO-normen die de levenscyclus beoordeling definiëren.

Volgens ISO 14044:2006 moet de interpretatie van een levenscyclus beoordeling bestaan uit:

 • Belangrijke problemen identificeren op basis van onze LCI-en LCIA-fase
 • Het evalueren van de studie zelf, hoe compleet het is, en of het verstandig en consequent wordt gedaan
 • Conclusies, beperkingen en aanbevelingen

Wat betekent dat precies?

Het betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we nauwkeurige gegevens hebben verzameld en de juiste meting en analyse hebben uitgevoerd. Alleen dan kunnen we aanbevelingen doen – anders zouden we letterlijk “naar de conclusies springen”!

Welke conclusies kunnen we trekken uit onze beoordeling?

Dit is de het neusje van de zalm van onze analyse.

We begonnen de hele taak door het definiëren van onze doelen vooraf.

Nadat wij heel wat inzicht in ons product of de dienst hebben bereikt, kunnen we de conclusies trekken, zoals:

 • Hoe hoog zijn de emissies van het product of de dienst?
 • Hoe werkt het vergelijken met andere producten in ons portfolio?
 • Wat zijn de grootste hefboomwerkingen om de impact van ons product te verminderen?
 • Kunnen we efficiënter produceren?

Praktisch voorbeeld:

Herinner je onze vrienden van Lightweight containers nog?

Na het doorlopen van de LCA met hun core product, de KeyKeg, realiseerden ze besparingen ter waarde van €100,000 op elke productie locatie.

Ze hebben ook hun milieukosten indicator verlaagd die hen een groot concurrentievoordeel gaf. Ook, bereikten zij hun doel: de opdracht om hun product duurzamer te maken.

Daarnaast namen ze ook een kijkje in hun afvalstromen en waren in staat om meer dan 80% van het afval te recyclen. En bovenop, konden zij hun emissies voor elektriciteitsverbruik verminderen.

Nu hebben we een goed begrip van wat een LCA doet, waarom we het ondernemen en hoe.

In het volgende hoofdstuk werpen we een vluchtige blik op de regelgeving en technische normen die bepalen hoe een levenscyclus beoordeling moet worden uitgevoerd.

4. LCA-normen en de juridische situatie - een beknopt overzicht

ISO en andere normen zijn absoluut noodzakelijk.

Echter, de normen in detail doornemen kan zeer technische en tijdrovend zijn. Om onze gids compleet te maken, zullen we snel uitleggen wat de individuele ISO-normen definiëren.

ISO 14000: normen voor milieubeheer

De ISO 14000 milieubeheernormen zijn een familie van normen.

Zij bepalen hoe bedrijven en organisaties hun milieuverantwoordelijkheden beheren.

De volgende normen behoren, aangezien de aantallen, aan deze familie wijzen op. LCA-software en eventuele milieubeheer software moeten voldoen aan deze standaarden, net als ons eigen Environmental Intelligence Platform.

ISO 14001: milieu management systeem

ISO 14001 definieert de criteria die milieubeheersystemen moeten naleven. Het zorgt ervoor dat de milieueffecten worden gemeten en verbeterd.

ISO 14021: milieu claims en labels

ISO 14021 definieert hoe specifieke milieuclaims moeten worden gemaakt en hoe ze moeten worden geformuleerd en gedocumenteerd.

ISO 14040:2006: levenscyclus beoordelingskader

ISO 14040:2006 de beginselen en het kader van een levenscyclus beoordeling gedefinieerd. Veel delen van dit artikel zijn gebaseerd op ISO 14040:2006.

ISO 14044: de update

ISO 14044 verving eerdere versies van ISO 14041 naar ISO 14043.

ISO 14067: kwantificeren van carbon footprint

ISO 14067 definieert hoe de carbon footprint van producten wordt gekwantificeerd tijdens een Life Cycle Assessment.

ISO 50001: efficiënt energiebeheer

ISO 50001 definieert energie management systemen.

EN 15804: Europese norm voor Environmental Product Declarations (EPD) in de bouwnijverheid

EN 15804 definieert de instelling van EPDs in de bouwsector.

PAS 2050 & BKG-protocol-Carbon Footprinting

PAS 2050 en het BKG-protocol zijn normen voor het definiëren en meten van emissies.

Levenscyclus accounting en rapportage standaard

Dit Standaard definieert hoe de levenscyclus kan worden verwerkt en gerapporteerd.

GRI data Framework omgeving

De Global Reporting Initiative voorziet in een kader voor de beoordeling van de milieueffecten van bedrijven en hun toeleveringsketen.

Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED)

De Europese richtlijn energie-efficiëntie is “een reeks bindende maatregelen om de EU te helpen haar 20 energie-efficiëntie doelstelling te bereiken met 2020. Volgens de richtlijn zijn alle EU-landen verplicht om energie efficiënter te gebruiken in alle stadia van de energieketen, van productie tot eindverbruik. “

Nu hebben we vastgesteld hoe milieubeheer in het algemeen en levenscyclusanalyses, in het bijzonder, krijgen gestandaardiseerd.

Er zijn echter enkele punten van kritiek op het concept van LCA die het vermelden waard zijn.

PEF (Product Environmental footprint) en OEF (organisatie Environmental footprint)

PEF en OEF zijn momenteel in ontwikkeling. Met PEF en OEF streeft de Europese Commissie naar harmonisatie van de methodologie voor de berekening van de ecologische voetafdruk van producten en organisaties. Het systeem is al enkele jaren in ontwikkeling, en zal uiteindelijk een gestandaardiseerde effect beoordelingsmethode, een database met achtergrond LCA-data en berekenings regels voor verschillende industriële sectoren (pefcrs) opleveren.

PEF en OEF zal voortbouwen op een groot aantal van de normen en normen hierboven vermeld.

LCA-kritiek

5. LCA: kritiek

De volgende problemen worden soms opgevoed wanneer we het hebben over levenscyclusanalyses.

Systeem denken en beperkte grenzen

Lca’s zijn op zoek naar verbeteringen in bestaande producten. Op grotere schaal, zijn deze verbeteringen vaak slechts klein – één bedrijf zou bijvoorbeeld een duurzamere grondstof voor één product kunnen kiezen, wanneer in werkelijkheid de leveringsketen van een volledig verschillend product het grootste effect maakt.

Daarom creëerden we Ecochain. Onze op Activity-based footprinting aanpak creëert een footprint voor het hele bedrijf, maar kan ook levenscyclusanalyses maken op productniveau. Dit stelt bedrijven in staat hotspots te vinden in hun milieu-impact – en efficiënter te verminderen. Ook is het veel dynamischer dan een traditionele LCA-wanneer een aspect in de keten verandert, wordt alle gegevens dynamisch bijgewerkt.

Gemiddelden en voorbeelden in plaats van feitelijke gegevens

Vaak vertrouwen LCA’s op de industrie gemiddelden als gevolg van een gebrek aan feitelijke gegevens. Dit wordt bekritiseerd als onjuist gebruik van data.

Sociale implicaties ontbreken

Een LCA neemt geen sociale implicaties mee. Sociale aspecten zijn echter vaak verbonden met de milieuaspecten van duurzaamheid. Dit wordt niet meegenomen in een LCA. Echter, sociale LCA is momenteel in ontwikkeling.

Activiteit gebaseerd Footprinting

6. Environmental Intelligence VS LCA: Activity-based Footprinting

LCA-software: Waar u op moet letten

De traditionele LCA-software is gebouwd om één footprint tegelijk te meten. Hoewel dit een geweldig business model is voor externe consultants, is het gebruik voor bedrijven beperkt.

En dit is de reden waarom:

Een traditionele LCA wordt uitgevoerd met een extern team van LCA consultants. Ze genereren een aantal nuttige inzichten en presenteren een rapport aan het eind van de analyse.

Maar als het bedrijf wil beginnen met het uitvoeren van de aanbevelingen, is de analyse al weer verouderd.

Activity-based Footprinting: één LCA voor uw hele bedrijf

Activity-based Footprinting is een nieuwe benadering van levenscyclusanalyses. In plaats van één LCA per keer te berekenen, kunnen bedrijven op deze manier de volledige footprint van hun bedrijf berekenen naar productniveau.

Dit betekent dat in plaats van één product per LCA-studie, met Activity-based Footprinting honderden lca’s tegelijk kunnen worden gemaakt.

Bedankt voor het lezen van onze complete gids voor levenscyclus analyses. We hopen dat deze gids je geholpen heeft om een dieper inzicht te verkregen op het gebied van LCA.

Ecochain helpt bedrijven om hun milieugegevens om te zetten in zakelijke kansen. Ons Environmental Intelligence Platform stelt bedrijven in staat hun ecologische voetafdruk te meten en te begrijpen, zodat ze hun uitstoot kunnen verminderen, de efficiency verhogen en strategische milieu keuzes kunnen maken.

Wilt u meer weten over Ecochain? Plan uw demo vandaag in!

Auteur

CREËER NU UW LIFE CYCLE ASSESSMENT. START GRATIS!

Wilt u direct starten met uw Life Cycle Assessment? Met Mobius kunt u uw eerste Life Cycle Assessment in no time creëren . Begin direct en probeer het gratis uit!

New call-to-action