Geluk voor dier, baasje & planeet – Hoe Vadigran een duurzaam leven met je huisdier mogelijk maakt

Het is een sector waar je niet meteen bij stilstaat als je aan verduurzaming denkt: de pet-sector. Maar met al het eten, de speeltjes, verzorging, etc. die komen kijken bij het houden van huisdieren- begin je je toch af te vragen welke impact hier aan gekoppeld is.. Ook dieren moeten duurzaam aan hun behoeften kunnen komen- toch?

Milieu-impact en LCA

Mensen die houden van dieren- houden van de natuur.

Sinds 1955, maakt en levert familiebedrijf Vadigran pet-producten van de hoogste kwaliteit. Ooit begonnen met de productie van graanmengelingen voor vogels en kleine dieren- breidde Vadigran haar activiteiten later uit tot de distributie van accessoires en diverse voeding voor honden, katten, kleine dieren, vogels en wilde vogels.

Vadigran denkt vanuit de behoeften van zowel baas als dier. En sinds kort combineren ze dit ook met de behoeften van de planeet.

Met hun missie ‘creating a more sustainable pet-lifestyle’ wil Vadigran dat het zorgen voor een dier gelijk staat aan teruggeven aan de aarde. Want mensen die houden van dieren- houden ook van de natuur.

We geloven heel erg dat als je dit niet goed doet, je op termijn geen reden van bestaan meer hebt- óf toch wel. Maar dan voor een heel kleine groep mensen die zijn ogen blijft sluiten.

– Wanda Gordts, head of Marketing & Product Development bij Vadigran

Interne motivatie vertalen naar duurzame actie

Vadigran wil duurzame impact genereren en de pet-sector opschudden. En om dat te doen, gaan ze voor complete transparantie in de milieu-footprint van al hun producten. 

Met grote klanten als supermarkten en gespecialiseerde pet shops gelooft Vadigran dat ze  een grote impact kan realiseren. Verduurzaming is een leerproces dat Vadigran maar al te graag wil aan gaan. Daarom startte Vadigran een nieuw duurzaamheidsproject.  

Het doel: Binnen nu en 10 jaar wil Vadigran dat haar hele assortiment aan producten CO₂ negatief is. Hiervoor zullen alle producten in hun assortiment worden vervangen door duurzame alternatieven. Op dit moment ligt de focus op het leerproces van het meten van hun milieu-footprint om continue verbetering te kunnen doorvoeren. Daarom heeft Vadigran gekozen om eerst de milieu-footprint van 9 van hun eigen Yana graanproducten voor vogels (5 producten) en knaagdieren (4 producten) te berekenen. Hierna volgt de rest van hun productaanbod.

Met dit doel in gedachte kwamen ze bij Ecochain terecht. 

Wij hadden behoefte aan een gebruiksvriendelijk platform om de impact van onze eigen producten zelf te berekenen. Ecochain heeft hiervoor de tools ontwikkeld om dit zelf te onderzoeken. Naast toegang tot een uitgebreide database krijgen wij ook gepersonaliseerd advies van milieu specialisten. Dit is exact wat we nodig hebben om te kunnen blijven leren rond verduurzaming.

– Kobe Cobbaert, Junior Data analist bij Vadigran

Methodologie

De milieu-footprints van Vadigran’s 9 eigen Yana graanproducten zijn berekend door middel van Levenscyclusanalyses (LCA). Deze LCA’s zijn uitgevoerd in Ecochain’s product LCA tool Mobius- met als belangrijkste milieu-database Ecoinvent 3.5.

Voor het berekenen van de individuele footprints zijn de passende milieu impact waarden (Ecoinvent) gekoppeld aan elke stap in de gehele levenscyclus van de 9 graanproducten. Dit betekent dat vanaf de productie van de producten tot aan hun afvalfase- er wordt gekeken naar de impact van onder andere; het verkrijgen van de grondstoffen, het nodige transport en het energieverbruik.

Één van de zaadmengsels is eerst in Mobius gemodelleerd door Ecochain om te laten zien hoe de berekeningen van de producten in werking gaan. Met ondersteuning waar nodig, voert Vadigran nu zelf alle berekeningen uit.

Het resultaat: van milieu-data naar strategische actiepunten

Uiteindelijk vielen de totale emissies van de 9 producten mee (afbeelding 1), doordat de granen natuurlijke producten zijn zonder veel bewerkingsprocessen/toegevoegde ingrediënten. De LCA’s lieten wel zien dat de grootste impact hotspots van de 9 graanproducten, zich bevinden in:

  • De productie van de grondstoffen. Bijvoorbeeld, de productie van zaden, pitten, tarwe en haver. Denk hierbij aan landbouw gerelateerde impact zoals gebruik van mest en/of pesticiden en energieverbruik van landbouwmachines. Maar ook broeikasgas emissies door fossiel energieverbruik tijdens productieprocessen, zoals het verwerken van zaden.
  • De transport processen, bijvoorbeeld via vrachtwagen- en boot. Denk hierbij aan de broeikasgasemissies die vrijkomen over lange transportafstanden.

Deze ‘milieu-hotspot’ inzichten laten Vadigran dan ook precies zien waar ze op moeten focussen om hun milieu-footprint het meest te kunnen verminderen:

(1) Zoeken naar alternatieve grondstoffen met een lagere milieu-footprint (d.m.v duurzamere landbouw processen of minder intensieve grondstoffen).

(2) Het verkorten van transport afstanden door, bijvoorbeeld, met lokale leveranciers samen te werken. Ook kan hier worden gekeken naar het verminderen van het gewicht van de producten en alternatieve duurzamere vervoersmiddelen.

Afbeelding 1. De totale Carbon footprint van Vadigran’s 9 Yana graanmengsels- uitgedrukt in CO₂.

De stappen naar klimaat positief

Duurzaamheid blijft niet alleen bij meten. Vadigran wil de LCA inzichten strategisch inzetten voor het duurzaam ontwikkelen van haar hele productportfolio. 

Met veel nieuwe producten in het vooruitzicht- zal Ecochain hierin met Mobius een ondersteunende rol blijven spelen. Uiteindelijk wil Vadigran namelijk een stap verder gaan dan CO₂ neutraal. Ze willen constant verbeteren en door de gehele waardeketen toewerken naar een positieve klimaatbijdrage

Door Ecochain kunnen we onze productinnovaties t.o.v. duurzaamheid serieus aanpakken. Daardoor kunnen we er transparant over communiceren en fier zijn op de stappen die we aan het zetten zijn.

Kobe Cobbaert, Junior Data analist bij Vadigran

Afbeelding 2. Vadigran communiceert de carbon footprint van haar Yana graanproducten transparant naar de consument.

Duurzame product ontwikkeling

Om hun klimaatdoel te halen- zullen steeds meer producten vergeleken worden met impact reductie scenario’s. Hierin worden alternatieve duurzamere producten gemodelleerd. 

Daarnaast wordt het gewicht van de verpakkingen van de producten nu al verminderd om emissies te beperken tijdens transportprocessen. Ook worden de verpakkingen 100% recycleerbaar door gebruik van nieuw verpakkingsmateriaal met maar liefst 32,6% minder CO₂ uitstoot. De CO₂ uitstoot van de Yana producten wordt hierbij uiteraard transparant op de verpakking gecommuniceerd naar de klant (afbeelding 2). 

Duurzaamheid doe je niet alleen

Als laatste, betekent duurzaamheid in je waardeketen ook samenwerking. Vadigran wil daarom steeds meer leveranciers en partners betrekken in het hele verduurzamingsproces. Zo werkt Vadigran nu al samen met twee partners om de gedeelde uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. De emissies die overblijven? Die worden uiteraard met 110% gecompenseerd door middel van investeringen in lokale projecten.

Door Ecochain leren we elke dag meer over optimalisaties. Daardoor weten we zeker dat we het beter en beter zullen doen in de toekomst.

Wanda Gordts, head of Marketing & Product Development bij Vadigran

Author
Zazala Quist

Hi, I'm Zazala - former content writer at Ecochain. My goal: make difficult sustainability concepts - understandable to all.

All posts by Zazala