Dutch Flower Group werkt samen met Ecochain voor transparantie van hun ecologische voetafdruk

Meerdere retailers, zoals supermarktketens en organisaties van andere formaten, vragen steeds vaker om inzicht in ecologische voetafdrukken en andere duurzaamheidsthema’s die verband houden met de bloemen en planten die ze kopen.

Milieu-impact en LCA

Als onderdeel van haar duurzaamheidsambities heeft Dutch Flower Group (DFG) doelen gesteld voor de meetbare reductie van co2-uitstoot, water en afval. Samen met milieuinzicht speciaIist Ecochain zet DFG nu de eerste stappen om haar doelstellingen te bereiken door inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de processen van haar handelsbedrijven. Dit onderzoek zal vervolgens worden aangevuld met het betrekken van supply chain partners, om emissies in kaart te brengen via de tuinbouw supply chain.

Om het meten van gegevens te beheren en zichtbaar te maken, stelt DFG de software van Ecochain ter beschikking van haar handelsbedrijven en telers. “Het platform van Ecochain biedt een dashboard dat DFG een up-to-date beeld geeft van de emissies die binnen onze supply chain worden geproduceerd, zonder dat je vertrouwelijke gegevens hoeft te delen. De resultaten vormen een eerste stap in de richting van ons beoogde doel om onze totale uitstoot te verminderen”, aldus Raimon Loman, MVO (Corporate Social Responsibility) manager bij Dutch Flower Group.

DFG krijgt steeds meer vragen van klanten en andere belanghebbenden naar inzicht in de ecologische voetafdruk van het assortiment. Dit gaat vaak samen met andere verzoeken, zoals het minimaliseren van het gebruik van verpakkingsmaterialen. “Om de toenemende vraag naar deze informatie in goede banen te leiden, moeten we een geïntegreerd systeem implementeren waarmee betrouwbare milieu-informatie uit één databron kan worden verzameld en gedeeld”, legt Pieter Leendertse van Ecochain uit. “Hierdoor kunnen we via één systeem met betrouwbare informatie een dwarsdoorsnede van de hele organisatie zien.” Deze nieuwe inzichten maken het mogelijk om in samenwerking met onze relevante supply chain partners, de meest duurzame alternatieven te kiezen.

“In de komende maanden gaan we beginnen met het plaatsen van de data in de digitale omgeving. Om het beheersbaar te houden, beperken we ons in 2020 tot directe en indirecte (scope 1 & 2) emissies die worden geproduceerd door processen binnen DFG-bedrijven. Het is een investering die ons bij DFG meer gedetailleerd inzicht geeft, onze processen verder digitaliseert, ons tijd bespaart en perfect in lijn staat met onze ambities voor het rapporteren en beheren van de totale impact van onze bedrijfsprocessen.”

Raimon Loman, MVO (Corporate Social Responsibility) manager bij Dutch Flower Group

Author
Luc Hillege

Hi! I'm Luc - Product Manager at Ecochain. I ensure the development of our software solutions is aligned with the needs and requirements of our customers. My main objective: to deliver valuable technology that allows our customers to measure their Product's Environmental Footprint (LCA).

All posts by Luc