Duurzaam & Circulair Inkopen

Als inkoper draait u aan de knoppen voor 2020: Zet nu de eerste stap naar circulariteit

Circulair inkopen wordt steeds belangrijker. De overheid vraagt voortdurend om meer informatie. Regelgeving en belastingheffing om circulariteit te versnellen liggen in het verschiet. Maar waar begin u? Op deze pagina bieden we u een praktisch handleiding voor circulair inkopen en een korte case study om u op weg te helpen met circulair inkopen.

Waarom circulair?

De overgang naar een circulaire economie is Rijksbreed omarmd. Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ (september 2016) voorziet in het realiseren van circulariteit voor 2050.   De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Met deze doelstelling op grondstoffengebruik sluit Nederland aan bij het ambitieniveau van omringende landen. Het programma zal naar verwachting grote impact hebben op overheden. Overheden zijn weliswaar geen producerende organisaties maar zijn wel grootverbruikers van diverse productcategorieën die worden gebruikt om onze welvaart in stand te houden (bouw, GWW etc.). Indien overheden zelf hun circulaire ambities waar willen maken, dan zullen ze actief aan de slag moeten met circulariteit in hun ‘denken’ maar ook met name in hun aanbestedingen.
Armature_Case

Korte Case Study: Armaturen

Hoe ga je aan de slag met circulair inkopen? In deze korte case study zullen we u stap voor stap door het proces leiden. Het voorbeeld: een project in de OVL (openbare verlichting sector in Nederland).

Handleiding: Circulair inkopen

Circulaire aanbestedingen

Hoe ga je aan de slag met circulair inkopen?

Armature_Case

In deze korte case study zullen we u stap voor stap door het proces leiden. Het voorbeeld: een project in de OVL (openbare verlichting sector in Nederland).