Klanten

We hebben veel waardering voor onze klanten. Ze leveren de succesverhalen en de businesscases die pleiten voor een duurzame strategie, duurzame groei en het behoud van ons natuurlijk kapitaal.

Scroll

1121 Users

…gebruiken het Ecochain platform om samen te bouwen aan een circulaire economie en een duurzame toekomst

'Met Ecochain zijn we in staat om het besluitvormingsproces te optimaliseren en de resultaten continu bij te houden'

‘Ecochain’s lost duurzaamheidsuitdagingen voor ons op. Met Ecochain zijn we in staat om het besluitvormingsproces te optimaliseren en de resultaten continu te volgen. Daarnaast biedt Ecochain een betrouwbare, wetenschappelijk bewezen methode om de voortdurende verbeteringen aan de milieuprestaties van onze kegs te meten, te bewijzen en op de markt te brengen. ‘

Bert Hanssen Technical - Director Lightweight Container
lIghtweight containers - Bert Hansen

'Ecochain helpt ons kosten te verlagen, procesmanagement te verbeteren en ons energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen.'

‘We streven er voortdurend naar onze processen te optimaliseren om te ontdekken hoe we ons energieverbruik, materiaalgebruik en emissies kunnen verminderen. Op deze manier helpen we onze klanten om de voetafdruk van hun projecten te verminderen en samen groene tenders te winnen. Dankzij Ecochain kunnen we onze prestaties meten en verbeteren.’

- Alexander Pouw, Commercial Director

'Ik denk dat je in aanbestedend Europa er straks niet eens meer staat zult zijn om mee te doen aan een aanbesteding als je je milieu-prestaties niet kunt ontsluiten (...)'

Hoe groener hoe beter, maar Rome werd niet op een dag gebouwd. Het is onmogelijk om de wereld alleen te veranderen. Je hebt iedereen in je waardeketen nodig om tot een CO2-neutrale operatie te komen. En Ecochain helpt ons om de hotspots in onze waardeketen te identificeren die in feite wijzen op mogelijkheden om echt impact te maken. ‘

- Roderik Mos, Managing Director

‘Duurzaamheid is een onderwerp dat bij iedereen leeft en iedereen aangaat. Als bedrijf moet je zorgen dat je je zaken op orde hebt’

‘Je moet je eigen milieuprestaties inzichtelijk hebben voordat je je partners in de waardeketen kunt betrekken. Ecochain ontwikkelde een toolbox die toegankelijk en gebruiksvriendelijk is en ons de regels van spel heeft geleerd. Nu kunnen we deze resultaten met anderen kunnen bespreken om samen het verschil te maken. ‘

- Jos Burger, CEO Ultimaker

Klanten in verschillende marktsectoren

Sector focus

Bouwsector

Packaging detail
Sector focus

Verpakkingssector

Chemical Industry - Rafinery
Sector focus

Chemische Industrie