Over Ecochain

Het creëren van de toekomst is heel iets anders dan het oplossen van problemen
Het gaat om het creëren van de realiteit die we voor onszelf wensen

Scroll

Jochem wil het zakelijke potentieel van duurzaamheid ontketenen

Jochem Mos, oprichter en R&D-directeur van Ecochain, wordt gedreven door zijn visie op een welvarende toekomst. Hij ziet de circulaire economie als een economisch systeem dat de welvaart voor toekomstige generaties borgt, waarbij een levenscyclusbenadering het raamwerk biedt om circulaire business modellen te ontwikkelen. Door zijn werkgebied, zijn MSc-graad Business Admininstration en zijn achtergrond als LCA expert (levenscyclusanalyse), raakte Jochem geinsprireerd door het werk van Bob Willard*. Hij zag direct in hoe duurzaamheidsmaatregelen de winstgevendheid van bedrijven kunnen verhogen en wilde deze kennis zo veel mogelijk toepasbaar maken. Uiteindelijk draait het om efficient energie en grondstof gebruik, en het behoud van een rijk ecocsysteem als fundament voor een welvarende economie.

‘Als iedereen zou begrijpen hoe verduurzaming tot meer winstgevendheid leidt, zou elke onderneming direct aan de slag gaan’

Jochem is ervan overtuigd dat als iedereen zou inzien dat verduurzaming tot meer winstgevendheid leidt, elk bedrijf direct zou willen verduurzamen. Echter, hij voorzag een groot probleem; bedrijven hadden weinig of geen toegang tot wat we nu Environmental Intelligence noemen. Hoe weten bedrijven waar ze moeten beginnen? Hoe kan een onderneming inzien waar ze de meest winstgevende maatregelen kan treffen om vervolgens meetbare doelen te stellen? Jochem besloot dat hij er alles aan zou doen om bedrijven te helpen de inzichten te krijgen die ze nodig hadden om duurzaamheid te vertalen naar winstgevendheid.

‘Alleen organisaties die toegang hebben tot Environmental Intelligence, kunnen profiteren van duurzaamheid’

De enige methode die als een meetbaar raamwerk kon worden ingezet, was levenscyclusanalyse, maar die methode heeft enkele beperkingen; de focus ligt vooral op producten en de outputs zijn moeilijk te consolideren, – laat in te zetten voor een integraal inzicht in de bedrijfsvoering en haar waardeketen. De scope was dus te beperkt voor geïntegreerde analyses. Bovendien was het uitvoeren van een LCA ook erg kostbaar, tijdrovend en het rendement was nihil. Jochem besloot dat dit moest veranderen. Het zou veel makkelijker moeten worden voor bedrijven om inzicht te krijgen in hun mileuprestaties,hun energie verbruik en materiaalverbruik en duurzaamheid te benutten om de winstgevendheid te vergroten.

In 2011 richtten Jochem & Boudewijn Ecochain Technologies op.

Jochem besloot de hele aanpak van levenscyclusanalyses op zijn kop te zetten en – met behulp van good old Excel – Activity-Based Footprinting.
ABF (gebaseerd op de boekhoudmethode Activity-Based Costing) wijst het energie- en materiaalgebruik van een organisatie toe aan activiteiten en vervolgens aan outputs; zoals producten en diensten. Met behulp van ABF kon Jochem een ​​levenscyclusanalyse uitvoeren op basis van een geconsolideerde data-set. De resultaten leidde tot een geïntegreerd inzicht in voetafdrukken op bedrijfs-, proces- en productniveau. Als deze footprints gerelateerd werden aan kosten, dan konden bedrijven direct zien welke duurzame maatregelen het hoogste rendement zouden opleveren. In Boudewijn, zijn broer, vond hij de ondersteuning die hij nodig had om Ecochain Technologies te starten.

Wij ondersteunen Jochem!

Ons team bij Ecochain ondersteunt volledig het streven van Jochem om welvaart te behouden voor toekomstige generaties door iedereen de kennis en hulpmiddelen te geven om betere keuzes te maken.

Ecochain biedt u alle nodige hulpmiddelen en inzichten om duurzame ontwikkeling te promoten en uw eigen team en partners in de waardeketen te betrekken om circulair te worden.

Vandaag dragen meer dan 1100 Ecochain-gebruikers bij aan een circulaire economie, een welvarende toekomst en een toekomstbestendig bedrijf. Kom en doe met ons mee!

Informatie over onze software

* Bob Willard is een toonaangevende expert op het gebied van winstgevend verduurzamen

Team

Er komt een nieuwe fotosessie aan!

We groeien! We hebben inmiddels 32 top collega's verspreid over 3 teams: Developers, Milieu-Experts, Marketing & Sales

Apply for freemium

Friso van Lanschot

CEO

Jochem Mos

Founder - Hoofd R&D

Boudewijn Mos

Founder - Directeur Business Development