9 November 2018

Madaster, Ecochain en Knauf brengen circulair bouwen in praktijk

Amsterdam- Madaster en Ecochain hebben een koppeling ontwikkeld waarmee de milieu-footprint van materialen wordt gelinkt aan het materiaalpaspoort van een gebouw. Hierdoor kan de vraag en het aanbod van circulaire bouwmaterialen en gebouwen beter op elkaar worden afgestemd. Knauf gaat voorop en laat zien hoe het werkt.

Madaster fungeert als een online bibliotheek waarin materialen en gebouwen worden gedocumenteerd voor hergebruik. Het is een onafhankelijk publiek platform  dat materialenpaspoorten genereert met als doel wereldwijd afval te elimineren. Met Ecochain kunnen toeleveranciers de milieu-footprint van bouwmaterialen uitrekenen. Door de koppeling tussen Madaster en Ecochain kunnen ze nu de footprint-data van hun bouwmaterialen toevoegen aan een materiaalpaspoort in Madaster. Gebouweigenaren kunnen vervolgens hun materiaalpaspoort openstellen en inzicht geven in de prestaties en de beschikbaarheid van duurzame bouwmaterialen. Hierdoor wordt de restwaarde van hun gebouwen vergroot en ontstaat er een database van herbruikbare bouwmaterialen waarbij toeleveranciers zich kunnen onderscheiden op duurzaamheid.

Met deze koppeling willen Madaster en Ecochain een grote stap zetten om de markt voor duurzame materialen te stimuleren en de circulariteit van de gebouwde omgeving meetbaar en beheerbaar te maken.

Knauf vervult een belangrijke voorbeeldrol

Knauf wil als een van de grootste toeleveranciers in de bouw actief bijdragen aan het behalen van de circulaire ambitie van Nederland en gebruikt de software van Ecochain om de levenscyclusanalyse van hun producten te digitaliseren en te beheren. Hierdoor hebben ze grip op de milieuprestaties van hun producten en kan er worden gestuurd op verbeteringen.

Knauf heeft onlangs het Knauf Hybride Circulaire Wandsysteem geïntroduceerd en maakt voor dit product als eerste gebruik van de koppeling tussen Ecochain en Madaster. Hierdoor biedt Knauf volledige transparantie over de milieuprestaties van dit wandsysteem vervult daarmee een belangrijke voortrekkersrol.

Knauf, Madaster en Ecochain hopen met deze samenwerking een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een circulaire gebouwde omgeving.

- Marieke Post