Op weg naar een duurzame
chemische industrie

Duurzaamheid is steeds meer een business driver geworden voor de chemische industrie.

Ecochain Environmental Softwar

Key Benefits

  • Control product footprints
  • Manage & win tenders
  • LCA’s all of your products in Easy Graph
  • Comply with environmental regulations
Request DemoDownload White paper

Belangrijkste voordelen:

  • Bepaal de milieuhotspots in uw waardeketen
  • Ontdek en evalueer proces-inefficiëntie
  • Verminder de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen
  • Bouw een concurrentievoordeel op
  • Verhoog de groei door te profiteren van de circulaire economie

Aangezien zowel de regelgevings- als energiekosten in Europa veel hoger zijn dan waar dan ook, heeft de Europese chemische industrie grote inspanningen geleverd om de energie-intensiteit van de sector te verlagen. Dat is de afgelopen 25 jaar dan ook gelukt. Het energieverbruik van de sector is met bijna 60% gedaald. Bovendien daalde de uitstoot van broeikasgassen met 79%. Tot slot omarmde de industrie REACH om te bewijzen dat Europese chemicaliën tot de veiligste behoren en minder handelsbelemmeringen moeten krijgen. Om hun positie op de wereldmarkt te behouden, moeten Europese chemie producenten hun duurzaamheidsbeleid echter verder aanscherpen.

Environmental Intelligence biedt de chemische industrie zicht op de meest rendabele kansen.

De inspanningen om energieverspilling en -emissies te beperken, hebben de weg geëffend om te profiteren van drie andere grote kansen; procesinnovatie, flexibel gebruik van grondstoffen (hernieuwbare energiebronnen) en de  overgang naar circulaire business modellen. Environmental Intelligence zorgt voor scherp zicht op de meest rendabele kansen.

Profiteer van een geïntegreerd inzicht in milieu-hotspots

Met Environmental Intelligence kunt u de Life Cycle Assessments en Environmental Product Declarations (LCAs & EPDs) van uw productportfolio digitaliseren waardoor uw met gemak de LCAs van uw complete product portfolio kunt uitvoeren. De geconsolideerde resultaten bieden een geïntegreerd inzicht in de milieuprestaties van de producten en processen van uw bedrijf en wijzen op milieu-hotspots in uw supply chain.

Zorg voor lean & smart processen.

Duurzame processen impliceren lean & smart productieprocessen. Procesoptimalisatie is essentieel om in te kunen spelen op de toegenomen vraag naar duurzame chemische producten. Environmental Intelligence biedt u zicht op de milieu-hotspots van uw processen en helpt om energie- en materiaalverspilling verder te verminderen en de efficiëntie te verhogen zodat u sneller kunt inspellen op veranderende marktbehoeften.

Verlaag de afhankelijkheid van een enkele groep, schaarse grondstoffen

Environmental Intelligence helpt u bij het modelleren van het gebruik van alternatieve grondstoffen die duurzaam, feasible en schaalbaar zijn. Het helpt u ook om de juiste partners in de waardeketen te vinden die u kunnen verlossen van de afhankelijkheid van een enkele, schaarse grondstof.

Ontketen het potentieel van de circulaire economie

Met het oog op het efficiënter gebruik van hulpbronnen is de circulaire economie een essentiële motor voor beleidsmakers. De vraag naar duurzame producten groeit hard. De chemische industrie, als leverancier van primaire grondstoffen voor vrijwel alle industrieën, heeft een sterke positie om circulariteit downstream te stimuleren. Environmental Intelligence biedt de mogelijkheid om hierbij de  juiste beslissingen te nemen. Hierdoor kunnen er producten worden ontwikkeld die circular-by-design zijn en economisch schaalbaar.

Environmental Intelligence kan uw milieu-prestaties kwantificeren en  worden ingezet om duurzaam, smart & lean te opereren. Het biedt daarnaast zicht op innovatie kansen en de kans om duurzame groei aan te jagen door de keten. Zo kunnen Europese chemie producenten hun concurrentiepositie versterken.

Download White paper

Integrated. Collaborative. Accessible

Ecochain brings environmental intelligence to the heart of the enterprise and empowers everyone to make sustainable change.

Download White paperVraag Freemium aan