Duurzaam bouwen

Met Environmental Business Intelligence heeft uw organisatie de MKI-scores van al uw producten direct bij de hand.

Ecochain Environmental Softwar

Key Benefits

 • Control product footprints
 • Manage & win tenders
 • LCA’s all of your products in Easy Graph
 • Comply with environmental regulations
Request DemoDownload White paper

'Ecochain helpt ons kosten te verlagen, procesmanagement te verbeteren en ons energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen.'

‘We streven er voortdurend naar onze processen te optimaliseren om te ontdekken hoe we ons energieverbruik, materiaalgebruik en emissies kunnen verminderen. Op deze manier helpen we onze klanten om de voetafdruk van hun projecten te verminderen en samen groene tenders te winnen. Dankzij Ecochain kunnen we onze prestaties meten en verbeteren.’

- Alexander Pouw, Commercial Director

Belangrijkste voordelen toeleveranciers:

 • Grip op de milieuprestaties van uw waardeketen, uw onderneming, processen en producten.
 • Direct beschikbaarheid van LCAs en MKI scores vanal uw producten
 • Sterke uitgangspositie bij aanbestedingstrajecten
 • Koppeling met Madaster om onderscheidend vermogen verder te versterken

Belangrijkste voordelen aannemers:

 • Inzicht in milieu-hotspots in uw waardeketen
 • Overzicht en inzicht in toeleveranciers met het beste, duurzame aanbod
 • Win meer tenders door sneller en beter zicht op milieu-prestaties van toeleveranciers.
 • U kunt makkelijker voldoen aan milieu-wet & regelgeving

Compliance:

 • ISO 21930:2017
 • ISO14040/44
 • EN 15804
 • PEF*

Leaner & Greener ondernemen: De bedrijfseconomische voordelen van optimale MKI prestaties

De visie dat een duurzaamheidsstrategie ‘duur’ is, is achterhaald. Het nastreven van verduurzaming duidt in wezen op het nastreven van resource-efficiency en procesoptimalisatie.
Een goede MKI-score is, naast een manier om uw marktpositie te versterken, vooral een maatstaf voor de operational excellence van uw onderneming.
Environmental Business intelligence geeft u integraal inzicht in LCA-waarden waarmee u milieu-hotspots kunt ontdekken in uw processen, materiaalgebruik en eindproducten. Hierdoor worden de meest rendabele kansen onthult om leaner & greener te ondernemen en ontdekt u welke investeringen in verduurzaming de beste ROI opleveren.

Een MKI-score van 0 impliceert volledige circulariteit

Een levenscyclusanalyse van een project of product is in wezen een detailrapportage van de milieuprestaties van al haar samengestelde delen en wordt dus voor een groot deel bepaald door uw supply chain. Een MKI-score van 0 impliceert dat een bouwproject of product volledig circulair is, een resultaat dat zonder ketensamenwerking niet gerealiseerd kan worden.

Hotspots in uw waardeketen zijn kansen om duurzame winst verder te verhogen

Omdat de footprint (dus ook de MKI) van uw producten voor een groot deel – gemiddeld > 85%  – wordt bepaald door de milieuprestaties van uw toeleveranciers zit hier het grootste verbeterpotentieel. Environmental intelligence geeft u haarscherp zicht op de milieu-hotspots in uw waarde keten. Hierdoor weet u precies met welke partners in de waardeketen u kunt samenwerken om de duurzame winst gezamenlijk te vergroten.

Framework voor circulaire bouw

Omdat Environmental Business Intelligence gebruik maakt van levenscyclusanalyses levert het een kwantitatieve, meetbare methode om de circulariteit van bouwproducten en projecten te modelleren en te verbeteren.

Download White paper

Integrated. Collaborative. Accessible

Ecochain is het Environmental Intelligence Platform voor toonaangevende bedrijven die samen bouwen aan een duurzame, circulaire economie

Download White paperVraag freemium aan