Environmental Profit & Loss

Elk bedrijf wil verduurzamen, zolang het wat oplevert. Een Environmental Profit & Loss account (EP&L) maakt inzichtelijk waar de grootste kansen liggen.

Neem contact op

WAT IS EEN EP&L?

Een EP & L (Environmental Profit & Loss / milieu winst & verliesrekening) maakt de kosten van de milieueffecten van uw hele waardeketen inzichtelijk. Omdat milieueffecten worden uitgedrukt in een financiele waarde wordt het mogelijkheid om verschillende type effecten - zoals klimaatverandering, fijnstof, toxiciteiten - met elkaar te vergelijken. Een EP&L maakt het daardoor makkelijker voor organisaties om de juiste beslissingen te nemen en een wistgevend duurzaamheidsbeleid te implementeren

Philips reports its Environmental Profit & Loss, enabled by Ecochain

“At Philips, we fully embrace sustainability because of the benefits for societies, and because we believe that it is a driver for economic growth. That’s why we have sustainability incorporated in our company strategy” 

Frans van Houten - CEO Philips

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN EP&L?

Dat winstgevend verduurzamen goed mogelijk is, is al bewezen. Het vergt wel het juiste instrumentarium. Een EP&L is een bewezen instrument dat U verschaft met de juiste inzichten in uw milieuprestaties, waarmee U de juiste beslissingen kunt nemen. Een EP&L zorgt voor:

1. Meer focus:

Een EP&L geeft inzicht in milieu-hotspots waarbij materialen, transport, productie-processen en productsamenstellingen worden meegewogen. Hierdoor krijgt u zicht op welk milieueffect het het zwaarst weegt en waar het meest winstgevende verbeterpotentieel zit.

2. Meetbare doelen:

Kwantitatief inzicht in milieu-impact hotspots zorgt ook voor een beter begrip in de risico’s en kansen voor uw onderneming zodat u kunt anticiperen op toekomstige ontwikkelingen zoals de aanscherping van milieuwetgeving en de groei van de markt voor duurzame producten. Met een EP&L kunnen zo meetbare doelen worden bepaald om uw bedrijf te verduurzamen en uw toegevoegde waarde te vergroten.

3. Betere samenwerking in de waardeketen:

Omdat een EP&L de milieu-impact van de waardeketen transparent maakt, is het bij uitstek een instrument om de samenwerking met uw klanten en leveranciers te versterken. U kunt hen voorzien van waardevolle inzichten waardoor u efficienter kunt samenwerken om betere betere waardeproposities te ontwikkelen die de gezamenlijke milieu impact verlagen en tegelijkertijd bijdragen aan de winstgevendheid.

4. Transparantie:

Een EP&L is een uitstekend instrument om uw waardecreatie aan uw stakeholders transparant te maken. Het geeft hen een beeld over hoe uw bedrijf werkt en welke impact uw organisatie heeft op gebied van natuurlijk kapitaal en welke lange termijn risico’s het bedrijf loopt wanneer deze (externe) milieukosten ge-internaliseerd zouden worden. Veel bedrijven rapporteren hun EP&L in hun geintegreerde jaarverslag of duurzaamheidsverslag.

Een EP&L geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke producten, processen of toeleveranciers veroorzaken de meeste milieuschade?
  • Welke duurzame maatregelen leveren het meeste rendement op?
  • Met welke toeleveranciers en klanten kan ik samenwerken om het gezamenlijk rendement te verhogen?

Wilt u meer weten over de voordelen van een EP&L? Maak een afspraak of kom naar ons seminar.

Ik wil meer wetenIk kom naar het seminar