Milieuprestatie Gebouwen (MPG) – Hoe maak je een Milieuprestatieberekening?

De Milieuprestatie Gebouwen (MPG) geeft de milieuprestatie van een gebouw weer in één enkele score, uitgedrukt in Euro’s. Waarom is de MPG zo belangrijk? En hoe bereken je de MPG?

Milieu-impact en LCA

De Nederlandse bouwsector is aanzienlijk aan het verduurzamen. Bouwbedrijven en leveranciers worden steeds vaker gevraagd om hun duurzaamheid aan te tonen voor tenders.

Ook voor gebouwen worden steeds strengere milieu eisen gevraagd. En een van deze bepalende eisen is de MPG.

Wat houdt de MPG precies in- en vooral: hoe wordt deze berekend?

Wat is de Milieuprestatie Gebouwen (MPG)?

De milieuprestatie van gebouwen (MPG) is een cruciale maatstaf in het bepalen van de duurzaamheid van gebouwen in Nederland. Het is een van de belangrijkste duurzaamheidseisen voor het bevorderen van circulair bouwen.

De MPG geeft bij alle materialen die in een gebouw worden toegepast aan wat hun milieubelasting (milieu impact) is. Het gaat hierbij om nieuwe gebouwen in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U): nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m² en nieuwbouwwoningen. Echter, wordt hiernaast de MPG nu ook een opkomend criterium van opdrachtgevers in aanbestedingen in de GWW (Grond/Weg/Waterbouw)

De MPG berekend de milieu impact van deze gebouwen en maakt deze zichtbaar. Alle milieueffecten samengevoegd en tastbaar in één enkele score uitgedrukt in Euro per m2/per jaar. Dit wordt ook wel de schaduwprijs (schaduwkosten) van een gebouw genoemd.

Wat zijn de grenswaardes voor de MPG?

Deze grenswaarde voor deze MPG score was in 2018 maximaal 1,0 Euro/m2/jaar. Maar op 1 juli 2021 is deze aangescherpt naar een score van 0,8 voor nieuwe woningen (let op: dit geldt niet voor kantoren). Uiteindelijk is hiervoor het het doel om deze score nog meer te verscherpen en in 2030 de score te halveren (0,5) voor zowel nieuwe kantoren als woningen. 

Samengevat: Hoe duurzamer je materiaalgebruik, hoe lager de milieu impact van je gebouw – en des de beter (lager) de milieuprestatie van je gebouw zal zijn.

De schaduwkosten van een gebouw worden ook wel maatschappelijk kosten genoemd. Deze milieukosten zijn niet direct zichtbaar, maar oefenen veel effect uit op onze maatschappij.
De schaduwkosten van een gebouw worden ook wel de maatschappelijk kosten genoemd. Deze kosten zijn niet direct zichtbaar, maar oefenen veel effect uit op onze maatschappij.

Waarvoor kun je een Milieuprestatie Gebouwen gebruiken?

Een MPG is niet alleen verplicht bij het bouwen van nieuwe kantoorgebouwen of nieuwbouwwoningen en een opkomend criterium in de GWW. De milieuprestatie van materialen in een gebouw speelt uiteraard ook een steeds belangrijkere rol in de totale milieu impact van een gebouw. 

De MPG biedt namelijk ook hulp aan in het ontwerpproces van een gebouw. Het kan hierbij gebruikt worden in een *programma van eisen om het materiaalgebruik voor het kaderstelling van de architect vast te leggen.  

*Een programma van eisen is het document dat door een opdrachtgever wordt gemaakt met de wensen en eisen voor een nieuw of bestaand gebouw. Het wordt gebruikt door een architect om het gebouw maximaal bruikbaar te maken voor de opdrachtgever. 

Een Milieuprestatieberekening maken

Kort gezegd is de MPG, de Milieu Kosten Indicator (MKI) per m2/per jaar voor een gebouw.

Om de milieuprestatie te berekenen van een gebouw, reken je daarom eerst de totale MKI van alle materialen uit door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA). Je begint door een LCA uit te voeren per geïdentificeerd materiaal (hierbij wordt ook gekeken naar hoe vaak deze wordt vervangen in de levensduur van het gebouw). Een LCA wordt berekend met behulp van een duurzaamheidsinstrument, zoals Ecochain Helix of Mobius

Na de berekening uit het resultaat van een LCA zich in 11 milieu impact categorieën die worden afgewogen naar zwaarte en gekoppeld aan een geldwaarde (bij.v Euro’s of ponden). De 11 categorieën worden hierna samengevoegd en vormen zo één geldwaarde. Dit zijn de schaduwkosten (schaduwprijs) van het gebouw- ook wel de MKI. Als laatste, deel je deze MKI door het (bruto) vloeroppervlak en de levensduur van het gebouw en zo kom je tot de MPG van je gebouw uitgedrukt in Euro/m2/jaar.

Waarom is het berekenen van een milieuprestatie zo handig?

Het koppelen van milieuprestatie aan een geldwaarde is erg waardevol, omdat je hiermee milieuprestatie gemakkelijker kunt vergelijken. Daarnaast wordt het makkelijker om milieuprestaties te communiceren naar de belangrijkste stakeholders en milieu eisen op te stellen.

Je hoeft ook niet telkens opnieuw LCA’s uit te voeren van hetzelfde product of materiaal (alleen als er binnen het materiaal of product iets significant verandert). In Nederland kun je namelijk de LCA van je product/materiaal laten opnemen in de Nationale Milieudatabase, beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

De milieu Kosten Indicator (MKI) vat alle milieueffecten samen in één score en wordt uitgedrukt in Euro’s. In het Engels heet de MKI ook wel de Environmental Cost Indicator (ECI).
In het Engels heet de Milieu Kosten Indicator de Environmental Cost Indicator (ECI).

Het verschil in het gebruik van de Milieu Kosten Indicator (MKI) & de MPG

De schaduwkosten/milieuprestatie voor GWW en B&U zijn praktisch hetzelfde, maar worden in een net wat andere 1-punt score uitgedrukt. 

Voor de B&U wordt deze uitgedrukt in de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) in Euro/m2/jaar. Echter, worden voor de GWW de milieukosten uitgedrukt met de Milieu Kosten Indicator (MKI) – in alleen Euro. Beiden scores worden op dezelfde wijze berekend: door middel van een LCA, weegfactoren, en een geldwaarde. 

 

Let op: Door de komst van de EN15804 + A2 zijn de 11 milieu impact categorieën voor de berekening van schaduwkosten aangepast naar 19 categorieën. Deze nieuwe categorieën zullen vanaf 2022 de oude vervangen. Dit heeft gevolgen voor de MPG en MKI berekening. Doe hier de risico check voor jouw bedrijf. 

De MPG vs. EPG – het vinden van balans

Naast een MPG berekening is er ook een EPG berekening- wat staat voor Energieprestatiegarantie. Deze EPG’s worden steeds lager omdat nieuwe gebouwen steeds energiezuiniger worden. Alhoewel dit een goed teken is, betekent dit echter ook dat de MPG van een gebouw steeds belangrijker wordt als maatstaf voor duurzaamheid. 

Voor de energiebesparende maatregelen van de EPG van een gebouw zijn namelijk vaak meer installaties of materialen nodig dan normaal. Dit is begrijpelijk, maar de milieubelasting die bij dit materiaalgebruik komt kijken kan de totale MPG mogelijk verslechteren. 

We raden dan ook vooral aan om rekening te houden met hoe de energiebesparende EPG maatregelen mogelijk ongunstig kunnen zijn voor je MPG – en een zo goed mogelijke samenhang/optimalisatie te vinden. 

Author
Zazala Quist

Hi, I'm Zazala - former content writer at Ecochain. My goal: make difficult sustainability concepts - understandable to all.

All posts by Zazala