Grootschalig LCAs maken – 2 praktische voorbeelden van Morssinkhof Groep & Excluton.

Elk jaar neemt de vraag naar duurzaamheidsclaims voor bouw & infra tenders in zowel Nederland als Europa toe. LCAs, MKIs, EPDs – grote producenten moeten nu zelfs de milieu impact van hele portfolio’s kunnen meten en aantonen. Maar hoe zorg je er voor dat dit proces zo (kost) efficiënt mogelijk verloopt? We geven het woord aan 2 koplopers: Excluton & Morssinkhof Groep.

Milieu-impact en LCA

In 2020 was duurzaamheid als gunningscriteria al onderdeel van gemiddeld 37% van alle tenders in de Nederlandse bouw & infra. Eén van de belangrijkste gunningcriteria: de veelgevraagde Nederlandse duurzaamheidsscore Milieu Kosten Indicator, ook wel MKI (milieu-impact van producten uitgedrukt in Euro’s). Maar ook in tenders door heel Europa wordt nu steeds meer gevraagd naar *Levenscyclusanalyses (LCAs)- en **EPD rapporten.

Aannemers en marktpartijen spelen een cruciale rol in deze verduurzaming. Met name op het gebied van duurzaamheidsclaims- neemt zowel in Nederland als Europa de wetgeving toe (EN15804+A2, CSRD, etc.). Het resultaat: grote bedrijven moeten de milieu-impact van hun producten meetbaar kunnen aantonen om tenders te winnen.

Maar wanneer dit vroeger ging om het leveren van duurzaamheidsclaims voor 1 product- gaat dit inmiddels ook over hele product portfolios. Hoe pak je dit efficient aan?

* LCA: Met de wetenschappelijke methode Levenscyclusanalyse (LCA) bereken je de milieu-impact  van producten over hun hele levenscyclus. Van productie tot de afvalfase. Het resultaat is een LCA-rapport, dat je dan weer kunt samenvatten in een (geverifieerd) EPD en kunt gebruiken om een MKI te berekenen. 

** EPD: EPD staat voor Environmental Product Declaration. Een EPD is een geverifieerde samenvatting van een LCA, dat veel wordt gebruikt door leveranciers in aanbestedingen om de duurzaamheid van producten te kunnen aantonen.

Effectief LCAs van grote product portfolios berekenen & gebruiken.

Om de toenemende vraag te beantwoorden – werken veel producenten hard om LCAs en MKI scores van grote hoeveelheden producten te berekenen & verbeteren. Vaak in samenwerking met consultants. Een tijdrovend proces dat veel geld en inefficiënte communicatie kost omdat men product na product moet berekenen.

Hoe kan verduurzaming op grote schaal tijd- en kost efficiënt verlopen? We geven het woord aan twee koplopers.

1. Excluton – MKI gebruiken voor duurzame product innovatie.

1.1 De vraag

Sierbestrating fabrikant Excluton gebruikt al jaren duurzame en secundaire materialen in hun producten en past continu duurzame verbeteringen toe. De milieu-impact van hun productverbeteringen willen ze dan ook op elk moment, van al hun producten, efficiënt kunnen communiceren naar hun klanten. 

De wens: continu LCAs en MKIs kunnen berekenen en monitoren voor hun gehele assortiment – maar zonder de kosten & tijd die voorheen in elk individueel product werd gestoken met een externe partij. 

1.2 Hoe

Excluton gebruikt Ecochain’s bulk footprint tool Helix om de LCAs en MKIs van hun portfolio door te berekenen. Hierdoor kunnen ze altijd voldoen aan de wens van de klant. Met LCA resultaten kun je in Helix ook veranderingen in processen en materiaalgebruik van producten (scenarios) vergelijken en doorberekenen. Excluton kan hiermee gebruik van  innovatieve grondstoffen en materialen doorrekenen en pro-actief afwegen. Hierdoor kan men altijd de juiste beslissingen nemen over hoe ze de footprint van hun producten kunnen onderhouden en verminderen. 

1.3 Het resultaat

Excluton heeft nu LCAs en MKIs van al hun producten en berekent continu alternatieve ingrediënten door om de impact in hun producten te verminderen. In sierbestrating en bestratingsproducten wordt naast keramiek namelijk veel gewerkt met beton, waarin het milieu-intensieve cement wordt gebruikt als bindmiddel. Er wordt dan ook druk gezocht en getest voor duurzamere- en alternatieve bindmiddelen.

Excluton gebruikt nu al klinkerarm (CO2-arm) cement om milieu-impact te verminderen. Ook zijn ze unieke koploper in het innovatieve gebruik van Olivijn (natuurlijk gesteente dat CO2 opneemt & afbreekt) als toplaag voor hun betonnen bestratingsproducten. Het resultaat: straatstenen die CO2 reduceren zodra ze in aanmerking komen met luchtvochtigheid.

2. Morssinkhof Infra – MKI om duurzaam bewustwording bij klanten te stimuleren.

2.1 De vraag

Als dochterbedrijf van Morssinkhof Groep is sierbestrating fabrikaat Morssinkhof Infra ook druk bezig om de MKI waarde van hun betonproducten te verlagen. Met het slogan ‘zonder duurzaamheid geen bestaansrecht’, staat duurzaamheid hoog op de agenda. Er wordt al lange tijd gewerkt aan het meten, testen, en toepassen van duurzame materialen in individuele mengsels.

De wens: Om niet elke keer losse berekeningen te hoeven uitvoeren, wilde Morssinkhof nu in bulk al hun mengsels efficiënt kunnen doorberekenen in MKI scores. Zo kunnen ze hun verduurzaming compleet datagedreven maken – en aan de steeds toenemende wens van gemeentelijke opdrachtgevers te voldoen.

2.2 Hoe

Met Ecochain’s bulk footprint tool Helix heeft Morssinkhof Infra nu LCAs en MKIs berekend van al haar producten – verdeeld over 3 productielocaties. Niet alleen geeft dit compleet inzicht in hun productieprocessen, het creëert ook het fundament om steeds hogere kwaliteit data (bijv. van processen, verbeteringen, leveranciers) te kunnen toevoegen. Met hogere kwaliteit data, kan Morssinkhof Infra nauwkeuriger en efficiënter milieu-impact verbeteren. En een continu verduurzamingsproces waarborgen.  

2.3 Het resultaat

Morssinkhof Infra heeft nu MKI gegevens van al haar producten. Informatie die ze naast de prijs van hun producten, delen met (potentiële) klanten om deze bewust te maken van de impact van hun aankoop. Morssinkhof is ook druk bezig om cement met een lage MKI waarde toe te passen in veel van hun producten. Bijvoorbeeld met hun GRN+ lijn en Bio Bound betonproducten. Hierin gebruiken ze klinkerarme cement, maar passen ze ook het hergebruik van milieuvriendelijke reststromen toe. Denk aan betonpuingranulaat uit afgedankte betonproducten en olifantsgras. Olifantsgras functioneert als opvulmateriaal waardoor de hoeveelheid cement in beton kan worden verminderd. Ook neemt het een grote hoeveelheid CO2 op. 

Author
Zazala Quist

Hi, I'm Zazala - former content writer at Ecochain. My goal: make difficult sustainability concepts - understandable to all.

All posts by Zazala