Environmental Product Declaration (EPD) – Overzicht

Environmental Product Declarations worden vaak gebruikt om LCA-resultaten van business to business te presenteren. Maar wat is een EPD precies?

Milieu-impact en LCA

Wat is een EPD?

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een gestandaardiseerd document dat informeert over de mogelijke impact van een product op het milieu en de menselijke gezondheid.

De EPD wordt geproduceerd op basis van berekeningen van een Levenscyclusanalyse (LCA) en biedt een kwantitatieve basis voor de vergelijking van producten en diensten. Het wordt normaal gesproken door de fabrikant van het product aangeleverd en moet door een onafhankelijke deskundige worden gecontroleerd. Een EPD heeft normaal gesproken een geldigheidsduur van 5 jaar.

De basis van een EPD is de norm ISO14025. In dat document worden EPD’s ook wel Type III environmental declarations genoemd (laat Type I en II wat dit betreft ook maar zitten, die niet zijn gebaseerd op een LCA en kunnen in het geval van Type II niet eens extern worden geverifieerd).

Bovendien moet de EPD worden geproduceerd volgens een specifieke reeks van Product Categorie Regels (PCR) die berekeningsregels en richtlijnen biedt om ervoor te zorgen dat Environmental Product Declarations hetzelfde type informatie onder dezelfde categorie rapporteren . Het assortiment bestaande uit PCR’s, is breed. Van kleding tot voedsel en chemicaliën.

Een EPD kan worden gemaakt voor een bedrijfsspecifiek product of voor het algemene product van leden van een brancheorganisatie.

Het verschil tussen LCA and Environmental Product Declaration (EPD)

Een Environmental Product Declaration is een korte versie van een LCA-rapport. Het is eenvoudiger te lezen, en dus gemakkelijker te gebruiken in de communicatie, dan een LCA-rapport.

Environmental Product Declaration (EPD)

Waar een LCA rapport vaak gevoelige bedrijfsgegevens bevat waarvan je niet wil dat de hele wereld het weet, bevat een EPD niet veel meer dan de LCA resultaten en een goede beschrijving van het product. Hierdoor kan het zonder zorgen worden gedeeld.

Een correcte LCA-studie met een volledig LCA-rapport moet worden uitgevoerd voordat een EPD kan worden gemaakt!

Waar worden Environmental Product Declarations voor gebruikt?

Het algemene doel van EPD’s is het gebruik maken van verifieerbare en nauwkeurige informatie om de vraag naar- en het aanbod van producten die een lagere negatieve impact hebben op het milieu, aan te moedigen.

EPD’s zijn vaak vereist bij groene overheidsopdrachten (GPP), bij aanbestedingen door particuliere bedrijvenen in gebouw assessment regelingen zoals het LEED, BREEAM en GreenStar.

Environmental Product Declaration (EPD) in de bouw

Hoewel Environmental Product Declarations voor elk type product kunnen worden opgesteld, beschikt de bouwsector over het meest geavanceerde EPD-systeem. Een uitgebreide PCR (EN15804) geeft gedetailleerde instructies voor de uitvoering van de LCA berekeningen (en het Nederlandse PCR genaamd ‘Bepalingsmethode’ volgt de EN15804 A1+A2 op de voet).

In een internationale samenwerking genaamd Ecoplatform, bundelenEPD programma exploitanten uit vele landen hun krachten om ervoor te zorgen dat de bouw EPD’s vergelijkbaar zijn tussen alle landen. De Nederlandse programma-operator is Stichting MRPI. Ecochain is een van de erkende LCA/EPD reviewers voor MRPI.

Get our free bi-weekly Newsletter

You will receive one email with stories of sustainable change-makers and practical insights on how to reduce your environmental footprint.

Verschil tussen landen

Ondanks de internationale samenwerking hebben verschillende landen (bijvoorbeeld Nederland) een aantal EPD-vereisten bovenop de EN15804-norm. Dit kunnen de toevoeging zijn van indicatoren zoals toxiciteit, verschillende certificeringsprocedures en verschillende lijsten van gecertificeerde reviewers. Ecochain heeft ervaring met het produceren van EPD’s in verschillende landen en is gecertificeerd reviewer in Nederland en Ierland.

Hoe verkrijg je een EPD

In het kort, dit is hoe het werkt:

  1. Het Product De Categorie Regel (PCR) die het meest geschikt is voor het bestudeerde product is geselecteerd.
  2. De Levenscyclus analyse (LCA) studie wordt uitgevoerd volgens de PCR en de algemene LCA norm ISO14044.
  3. Op basis van het volledig LCA-rapport, wordt het EPD-document gemaakt op basis van het format van een EPD programma-operator (bijv. Stichting MRPI)
  4. Een onafhankelijke erkende LCA-expert beoordeelt het LCA-rapport en de EPD volgens de PCR en het verificatieprotocol van de programmabeheerder
  5. De geverifieerde EPD wordt voorgelegd aan de programmabeheerder, die de EPD zal publiceren binnen zowel zijn/haar nationale als internationale Ecoplatformsysteem.
Author
Zazala Quist

Hi, I'm Zazala - former content writer at Ecochain. My goal: make difficult sustainability concepts - understandable to all.

All posts by Zazala