DuboCalc – Wat is het & Waar heb je het voor nodig?

DuboCalc is een software tool waarmee de milieukosten van aanbestedingen in de GWW (Grond/Weg/Waterbouw) kunnen worden berekend. Hoe werkt deze tool precies? En waar heb je het voor nodig?

Milieu-impact en LCA

Wat is DuboCalc?

Met DuboCalc bereken je de milieukosten van aanbestedingen in de GWW (Grond/Weg/Waterbouw). De software tool is vooral gespecialiseerd in het berekenen van de milieukosten voor een heel bouwproject.

Dubocalc is ontwikkeld door Rijkswaterstaat en was oorspronkelijk een gratis tool. Inmiddels is dit niet meer het geval en vanaf versie DuboCalc 5.0 is de tool alleen toegankelijk via een licentiesysteem.

Hoe werkt DuboCalc?

DuboCalc is gebaseerd op de methodiek Levenscyclusanalyse (LCA) waarin de milieu impact over de hele levenscyclus van alle individuele materialen/producten in een project wordt berekend. Dit heet ook wel cradle-to-grave: je berekent de milieu impact vanaf het winnen van de grondstoffen tot aan de afval/recycling fase.

Dubocalc is gebaseerd op gemiddelden in de bouwindustrie en bevat basis LCA gegevens voor alle denkbare bouwmaterialen. Wanneer een project wordt gemodelleerd, kan men alle materialen voor een project kiezen en toevoegen uit de bibliotheek. Deze milieugegevens worden zijn direct gekoppeld aan de Nationale Milieudatabase. Ook wanneer er nieuwe gegevens door producenten worden ingediend bij de NMD, zijn deze direct in DuboCalc beschikbaar.

DuboCalc & de Milieu Kosten Indicator (MKI)

Een van de meest populaire resultaten van een LCA is de Milieu Kosten Indicator (MKI). In de MKI worden 11 milieu-impact categorieën naar impact zwaarte afgewogen en gekoppeld aan een geldwaarde (Euro’s).

Hierna worden deze 11 waardes bij elkaar opgeteld en uitgedrukt in één enkele score. Wanneer je via Dubocalc de milieu impact van een project berekend zal deze impact worden uitgedrukt met een MKI score- weergegeven in Euro’s. Daarnaast wordt je impact ook weergegeven in CO2. Hoe lager je score, hoe beter de milieuwinst van je bouwproject.

Let op: Door de komst van de EN15804 + A2 zijn de 11 milieu impact categorieën voor de berekening van de MKI aangepast naar 19 categorieën. Deze nieuwe categorieën zullen vanaf 2022 de oude vervangen. Dit heeft gevolgen voor de MPG en MKI berekening. Doe hier de risico check voor jouw bedrijf.

In het Engels heet de Milieu Kosten Indicator (MKI) de Environmental Cost Indicator (ECI). In de MKI worden 11 milieu-impact categorieën naar impact zwaarte afgewogen en gekoppeld aan een geldwaarde (Euro’s). Deze 11 waardes worden bij elkaar opgeteld en uitgedrukt in één enkele score.
In het Engels heet de MKI ook wel de Environmental Cost Indicator (ECI).

Waarvoor gebruik je DuboCalc?

DuboCalc wordt met name door opdrachtgevers gebruikt om de milieukosten (milieuwinst) te berekenen voor ontwerpen, inschrijvingen of uitvoeringen in de GWW

Met name voor BPKV, ook wel ‘Beste prijs-kwaliteitverhouding’ (voormalig EMVI) aanbestedingen, is DuboCalc erg nuttig. Voor deze aanbestedingen is een zo laag mogelijke MKI score vaak een gunningscriterium voor aannemers. 

De MKI als gunningscriterium in aanbestedingen

Aan de hand van de projectresultaten van DuboCalc kunnen opdrachtgevers voor hun projecten een bovengrenswaarde voor de MKI van het hele project (inclusief alle benodigde bouwproducten, zoals asfalt of beton) vaststellen. Deze grenswaarde is bedoeld om aannemers/leveranciers te stimuleren betere milieuprestaties te realiseren.

Aannemers kunnen met een zo laag mogelijke MKI score een fictieve korting op hun aanbod ontvangen. Ze worden door opdrachtgevers vergeleken en het aanbod met de laagste milieukosten (en de beste prijs verhouding) krijgt de hoogste korting. Zelfs als de werkelijke prijs van het aanbod hoger is. 

Een betere milieuprestatie vergroot voor aannemers zo aanzienlijk de kansen op een uiteindelijk goedgekeurde offerte. Een rekentool waarmee aannemers de MKI van hun product (of meerdere productlijnen) kunnen berekenen en aantonen bij BPKV projecten is, bijvoorbeeld, Ecochain.

Author
Zazala Quist

Hi, I'm Zazala - former content writer at Ecochain. My goal: make difficult sustainability concepts - understandable to all.

All posts by Zazala